top of page

Lynette Webbe

Skill Share Scheme

The

“I ddechrau, ga i ddiolch i chi gyd am y cyfle i fod yn rhan o'r prosiect.  Teimlais iddo fod yn llwyddiant mawr nos Sadwrn ac mae llawer o ddiolch i bawb fuodd yn trefnu ac yn rhedeg y cyfan gyda naws mor hamddenol.

 

Fel arweinydd prosiectau cymunedol ar ddechrau ei gyrfa roedd cael sgwrsio gydg aelodau'r cwmni am y gwaith cefn llwyfan yn braf ar cyfle i rwydweithio gyda pobl broffesiynol ac artistiaid eraill.

 

Cefais gyfle i wneud cerfluniau tan gydag Angharad a Rob ac roedd hyn yn brofiad hollol newydd i mi.  Roedd eu ffordd o weithio yn groesawus a'r arweiniad mor glir.”

Manon Prysor

Lynette Webb Skill Share Creative

Heuldro 2022 

“I wanted to get hands-on experience and gain skills and experiences in the role. I am still able to use my marketing skills through community engagement and can create posts and publicity material. I know that the communications I created around the skill share role was successful in bringing another skill share participant to the project so it was great to see the results of that first hand.”

Lauren Mcnie 

Lynette Webb Skill share Creative

Rocket Launch Blaenavon 2021

bottom of page