top of page
PUBLICTHEATRE--final-outlined.png

Come and join us @theplacenewport for our Public Theatre Meetings

 

The Public Theatre Co is an open-access community company with a vision to better our communities through creative action.  It is a place where people from all walks of life come together to discuss, play and sometimes perform. The group develops based on those who attend with a view to harness everyone's creativity.

Dewch i ymuno â ni @theplacenewport ar gyfer ein Cyfarfod Theatr Gyhoeddus cyntaf yn 2023 ar 17 Ionawr, 6pm – 8pm

Mae The Public Theatre Co yn gwmni cymunedol mynediad agored gyda gweledigaeth i wella ein cymunedau trwy weithredu creadigol. Mae’n fan lle mae pobl o bob cefndir yn dod at ei gilydd i drafod, chwarae ac weithiau perfformio. Mae'r grŵp yn datblygu yn seiliedig ar y rhai sy'n mynychu gyda'r bwriad o harneisio creadigrwydd pawb.

PT-manifesto.jpg
Hands Pattern

Interested in joining and finding out more?
Email us at
 

bottom of page