top of page

Mae ‘Bwrlwm Creadigol Cymraeg’, yn brosiect blwyddyn o hyd a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru i archwilio mannau diogel a chreadigol i rannu ieithoedd. Rhoi cyfle, hyder ac amser i artistiaid a chymunedau ddatblygu ac archwilio’r defnydd o’r Gymraeg ac ieithoedd eraill, geiriol a di-eiriau, yn eu bywyd bob dydd, ac ymarfer creadigol.

 

Cadwch lygad am ein Sesiynau Caffi Creadigol Cymraeg yn Y Lle, Lle Creu - Fforwm Cenedlaethau’r Dyfodol (12 - 16 oed) yn Lan yr Afon, ac ein galwad am Artistiaid Preswyl ar gyfer ein Curadau Creadigol Cymraeg.

 

Rydym wedi bod yn gweithio gydag Ymarferwyr Creadigol lleol, Meg Cox, Cerddor Gwerin, ac Artist Gweledol Lucilla Jones i ddylunio a datblygu rhaglen o gyfleoedd cyffrous trwy gydol y flwyddyn.

 

Gallwch hefyd alw i mewn i'r Lle Dydd Mawrth - Dydd Gwener am baned a sgwrs gyda'n Cynhyrchydd Cyfranogiad Angharad Evans, ein Cymraeg ni.

‘Bwrlwm Creadigol’’, is a year-long project funded by the Arts Council of Wales to explore safe & creative spaces to share languages. Giving artists and communities the opportunity, confidence and time to develop and explore the use of the Welsh language & other languages, verbal and non verbal, in their daily life, and creative practice.

 

Keep an eye out for our Welsh Creative Caffi Sessions at The Place, Lle Creu - Future Generations Forum (12 - 16 years) at the Riverfront, and our Creative Curations Cymraeg, artist in residencies call out. 

 

We have been working with local Creative Practitioners, Meg Cox, Folk Musician, and Lucilla Jones Visual Artist to design and develop a programme of exciting opportunities throughout the year.

 

You can also pop into the Place Tuesday - Fridays for a cuppa and chat with our Welsh Language, Producer of Participation Angharad Evans.

Creative Caffi.png
bottom of page