top of page
le crue rec.png
2.png

Creating a Welsh language advisory group with a particular focus on arts and creative activity. 

Welsh Language, Welsh Culture, Visual Arts, Welsh Folk Music

 

Creu grŵp ymgynghorol iaith Gymraeg gyda ffocws arbennig ar gelfyddyd a gweithgareddau creadigol.

 

Yr Iaith Gymraeg, Diwylliant Cymreig, Celfyddydau Gweledol, Cerddoriaeth Werin Cymru

bottom of page