top of page
Sitting on Cliff

Lle Creu
Creation Space

10 x Sessions, Wednesdays 6.45pm - 8.15pm,  11 - 18yrs

 

Dance Studio - Capacity 20 

 

Safe creative space to come and be creative through the medium of Welsh. Whether you are a first language Welsh speaker or a Welsh Language learner, this is a space to create and explore together. 

 

Come and join Tin Shed Theatre Co, in partnership with The Riverfront Theatre for these Welsh Creative taster workshops for young people to have the opportunity to investigate and explore skills in the elements of creation.  

 

These sessions will offer the chance to focus on play, creating and making together through collective collaboration, prop making sessions, devised Theatre, storytelling practice, and Welsh Culture....

Lle Creu

 

Gofod creadigol diogel i ddod a bod yn greadigol trwy gyfrwng y Gymraeg. P’un a ydych yn siaradwr Cymraeg iaith gyntaf neu’n ddysgwr Cymraeg, mae hwn yn ofod i’w greu a’i archwilio gydan gilydd.


 

Dewch i ymuno â Tin Shed Theatre Co, mewn partneriaeth â Theatr Glan yr Afon ar gyfer y gweithdai blasu Creadigol Cymreig hyn i bobl ifanc gael y cyfle i ymchwilio ac archwilio sgiliau yn elfennau’r creu.


 

Bydd y sesiynau hyn yn cynnig y cyfle i ganolbwyntio ar chwarae, creu a chreu gyda’n gilydd trwy gydweithio ar y cyd, sesiynau gwneud props, Theatr wedi’i dyfeisio, ymarfer adrodd straeon, a Diwylliant Cymreig.

bottom of page