top of page

   Dewis pa brosiect rydych chi am ei archwilio_cc781905-5cde-3194-bb3b-51b-136bad5cf58d_Dewis pa brosiect rydych chi am ei archwilio_cc781905-5cde-3194-bb3b-5183b

ystafell fyw-1.png
dreamstime_xxl_51439045.jpg
TST - RLB Logo.png

AR HYN O BRYD MEWN YMCHWIL

A DATBLYGU

CYFNOD

Enw -  digwyddiadau hapusrwydd

Cymylau Awyr Fawr.png
TST - Awyr Fawr Testun.png

AM AWYREN FAWR

Mae Awyr Fawr yn brosiect tair blynedd sy’n ceisio aduno pobl o’r ddinas â’r tirweddau gwledig o’u cwmpas. Gan ganolbwyntio ar lefelau Gwent, bydd Tin Shed Theatre Co. mewn cydweithrediad â Living Levels Partnership a’r RSPB, yn creu portffolio o ddigwyddiadau sy’n rhychwantu’r lefelau, o Gas-gwent i Gaerdydd.

Bydd y digwyddiadau hyn yn gymysgedd o theatr, celf gyhoeddus, gweithdai cymunedol a digwyddiadau cyffrous yn ac o gwmpas y lleoliadau gwledig hyn. Wrth edrych ar hanes y gwastadeddau, cysylltiad dyn â’r tir, cynaladwyedd, a’r aml-amrywiaeth o fewn y cyffeithiau naturiol hyn, rydym am ailgynnau pobl â’u hunain yng nghefn gwlad a gwahodd pobl i gymryd rhan, tystio a chreu pethau hardd.

Happenus

HAPENUS

Roedd trioleg o lawenydd cymdeithasol yn llenwi digwyddiadau a chyfranogiadau gydag artistiaid lleol a chydweithwyr cymunedol.

 

Mae Happenus yn gysyniad sy’n edrych ar sut rydym yn gweld, cysylltu a rhyngweithio â’n cartrefi a’n canolfannau dinasoedd. Mae'n ceisio gofyn cwestiynau, a herio canfyddiadau trwy ryngweithio ac addasu lle a gofod. Yr anweledig amlwg. 

 

Bydd Artistiaid a Gomisiynwyd a chyfranogwyr cymunedol o Gasnewydd yn curadu cyfres o osodiadau rhyngweithiol mewn 3 chynnig ar wahân.

bottom of page