top of page

Rydym yn ymfalchïo mewn addasu lleoedd rhyfedd a rhyfeddol ar gyfer digwyddiadau theatrig, dyma rai o’r gofodau rydym wedi gweithio ynddynt:


Y Bont Gludo
Gwarchodfa natur y gwlyptiroedd
castell Cil-y-coed 
Gwaith Haearn Blaenafon
Ty Tredegar

Rydym hefyd yn gweithio i addasu lleoliadau yng nghanol dinasoedd fel mannau i hyrwyddo seilwaith cymdeithasol wedi’i ysbrydoli gan weithredu creadigol.

Y Nyth,

Pillgwenlli

Roedd y Nyth, mewn partneriaeth ag ymddiriedolaeth Pill Millenium, yn ofod cymunedol clyd dros dro a chegin yng nghanol Pill. Wedi’u dylunio gan dîm o ferched yn unig o Ikea, fe wnaethon nhw drawsnewid y gofod i deimlo’n gartrefol a chroesawgar. Lle newydd am baned yng nghanol Pill. Yn anffodus, fel pob gofod dros dro, caeodd ei ddrysau yn 2019. Ond roedd ethos y Nest Lives on a darparu lle ardderchog a esgorodd ar The Public Theatre Co.

bottom of page