top of page

Mae ‘Bwrlwm Creadigol Cymraeg’, yn flwyddyn o hyd a dysgwyr gan Celfyddydau Cymru i nodi mannau diogel a chreadigol i rannu ieithoedd. Rhoi cyfle, hyder ac amser i’r gwobrau a ddyfarnwyd i’r defnydd o’r Gymraeg ac ieithoedd eraill, geiriol a di-eiriau, yn eu bywyd bob dydd, ac ymarfer creadigol.

 

Cadw llygad am ein Sesiynau Caffi Creadigol Cymraeg Yn Y Lle, Lle Creu - Fforwm’r Dyfodol (12 - 16 oed) yn Lan yr Afon, ac ein galwad gan Artistiaid Preswyl ar gyfer ein Curadau Creadigol Cymraeg.

 

We wedi bod yn gweithio gydag Ymarferwyr Creadigol lleol, Meg Cox, Cerddor Gwerin, ac Artist Gweledol Lucilla Jones i ddilyn rhaglen raglennu ar gyfer y flwyddyn.

 

Gallwch hefyd alw i mewn i'r Lle Dydd Mawrth - Dydd Gwener am baned sgwrs gyda'n Cynhyrchydd Cyfranogiad Angharad Evans, ein Cymraeg ni.

Mae ‘Bwrlwm Creadigol’’, yn brosiect blwyddyn o hyd a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru i archwilio safe & mannau creadigol i rannu ieithoedd. Rhoi cyfle, hyder ac amser i artistiaid a chymunedau ddatblygu ac archwilio’r defnydd o’r Gymraeg & ieithoedd eraill, geiriol a di-eiriau, yn eu bywyd bob dydd, ac ymarfer creadigol.

 

Cadwch lygad am ein Sesiynau Caffi Creadigol Cymraeg yn Y Lle, Lle Creu - Fforwm Cenedlaethau'r Dyfodol (12 - 16 oed) ar Lan yr Afon, a'n Curations Creadigol Cymraeg, artistiaid preswyl yn galw allan. 

 

Rydym wedi bod yn gweithio gydag Ymarferwyr Creadigol lleol, Meg Cox, Cerddor Gwerin, ac Artist Gweledol Lucilla Jones i ddylunio a datblygu rhaglen o gyfleoedd cyffrous trwy gydol y flwyddyn.

 

Gallwch hefyd alw i mewn i'r Lle Dydd Mawrth - Dydd Gwener am baned a sgwrs gyda'n Cynhyrchydd Cyfranogiad Angharad Evans, ein Iaith Gymraeg.

Caffi Creadigol.png
bottom of page