top of page
CloudsandMoon.png
MAWR-SKIES-3-TEXT.png

AM AWYREN FAWR

Mae Awyr Fawr yn brosiect tair blynedd sy’n ceisio aduno pobl o’r ddinas â’r tirweddau gwledig o’u cwmpas. Gan ganolbwyntio ar lefelau Gwent, bydd Tin Shed Theatre Co. mewn cydweithrediad â Living Levels Partnership a’r RSPB, yn creu portffolio o ddigwyddiadau sy’n rhychwantu’r lefelau, o Gas-gwent i Gaerdydd.

Bydd y digwyddiadau hyn yn gymysgedd o theatr, celf gyhoeddus, gweithdai cymunedol a digwyddiadau cyffrous yn ac o gwmpas y lleoliadau gwledig hyn. Wrth edrych ar hanes y gwastadeddau, cysylltiad dyn â’r tir, cynaladwyedd, a’r aml-amrywiaeth o fewn y gwarchodfeydd naturiol hyn, rydym am ailgynnau pobl â’u hunain yng nghefn gwlad a gwahodd pobl i gymryd rhan, tystio a chreu pethau hardd.

BLWYDDYN 1

Y GWLYBYDD

RHAGFYR 2018

Ar gyfer ein digwyddiad MAWR SKIES cyntaf erioed fe wnaethom wahodd cynulleidfaoedd i grwydro The Wetlands nature preserve, yng Nghasnewydd. Roedd y dirwedd hardd ac anarferol hon yn cynnig cymaint o ysbrydoliaeth, o fyd natur i beilonau trydan diddorol.

BLWYDDYN 2

CASTELL CALDICOT

HYDREF 2019

Ar gyfer ein hail ddigwyddiad AWYR FAWR buom yn cydweithio â phobl Castell Cil-y-coed ac edrych arno the history of the Gwent Levels, yn ogystal â'i orffennol chwedlonol. Wrth i gynulleidfaoedd feddwl am y wefan yn chwilio am Ddraig daethant ar draws llu o fwystfilod chwedlonol eraill!

CYSYLLTWCH Â NI AM WYBODAETH FAWR

Llwyddiant! Derbyniwyd y neges.

Awyr Fawr Bottom.png
bottom of page