top of page
papur12_edited.png

Mae'n bur debyg, rhywle ar y blaned ddaear, fod yna gyfeiriad arall, cyfeiriad clôn, tebyg iawn i'ch un chi, gefeill cyfeiriad, neu efaill rhif tŷ neu fflat os mynnwch. 
 

Gallai'r efaill hwn fyw yn unrhyw le ond byw bydoedd ar wahân i chi mewn sawl ffordd.

Yn lleol ac yn fyd-eang rydym i gyd wedi cael ein huno gyda'n gilydd mewn profiad rhyfedd sydd wedi gweld llawer ohonom yn treulio mwy o amser yn y cyfeiriadau hyn nag erioed o'r blaen. 

Ar draws dinasoedd, strydoedd, trefi a phentrefi mae tai, fflatiau, a mannau eraill, i gyd yn boblog gan fodau dynol. Mae'n debyg bod gan bob lle ei hunaniaeth unigol ei hun wedi'i nodi gan god post, enw stryd, neu rif.

Amlen.jpg
Stamp_Irl_6dpse_edited.png
danfonBird.png

Mae gefeillio yn brosiect am wneud cysylltiadau newydd sy'n gofyn i chi ddod o hyd i'ch cyfeiriad twin ac ysgrifennu llythyr atynt. 
Syml!  

Teipiwch eich cyfeiriad i mewn i chwiliad google neu i mewn i fapiau a gweld beth sy'n cael ei awgrymu!

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich straeon Gefeillio #cyfeiriad gefeillio a thagio ni

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
happenus-logos-black.png
bottom of page