top of page
IMG-4212.JPG

Bob Condick,

Mae'n gwneud goleuadau. Mae'n gwneud Sain pan na allai NASA gael llun da o'r lleuad oherwydd ei bod yn rhy dywyll, pwy wnaethon nhw alw? Mae hynny'n iawn roedden nhw'n galw Bob!

Pan aeth y golau yng nghefn oergell bobs Mams allan, pwy alwodd hi? Yr hawl honno roedd hi'n galw Bob! Cafodd ei eni yn fabi yng Nghaerdydd ac ers hynny mae wedi dod yn ddyn yng Nghasnewydd.

 

Ym mis Ionawr 2016 creodd Bob Ble Mae Productions ac yn y blynyddoedd diwethaf mae wedi gweithio ar theatr gymunedol leol fach i oleuo rhai o wyliau a digwyddiadau mwyaf y DU. Mae hefyd wedi teithio sioeau theatr ar draws y DU, Ewrop a’r Emiradau Arabaidd Unedig, yn ystod y misoedd diwethaf mae Bob wedi gweithio ar Dr Who, Gŵyl Bluedot, Gŵyl Ynot a Boardmasters.

 

Mae wrth ei fodd i ymgymryd â’r fersiwn hon o Moby Dick ac i fod yn gweithio gyda Tin Shed Theatre ar brosiect hynod uchelgeisiol arall.

bottom of page