top of page
25347423-9034-491d-89a6-47aa533addeb.jpg

Aled Wyn Thomas 
Awdur / Perfformiwr 

Shwmae! Fy enw i yw Aled ac rydw i wedi bod yn rhan o'r gymuned greadigol yn Ne Cymru ers dros 10 mlynedd. Yn y cyfnod yma dwi wedi cydweithio gyda chwmniau fel National Theatre Wales, BBC Cymru, Kitsch & Sync ac (wrth gwrs) Tin Shed Theatre Co. 

Mae fy ysgrifennu wedi'i ysbrydoli gan brofiadau dynol, cysylltiadau emosiynol a fy mhrif angerdd arall mewn bywyd - pêl-droed.  

Fel perfformiwr, dwi wedi ymddangos mewn cynyrchiadau yn The Other Room, Canolfan Mileniwm Cymru a Theatr y Sherman. 

Mae fy nghredydau teledu yn cynnwys Y Prîs, Caerdydd, Rownd a Rownd a Pobl y Cwm.

Rwy'n gwneud ffilmiau byr gyda fy mhartner Branwen o dan y monicer Ffilm Bach-a-Mawr. Cawn ein hysbrydoli gan straeon bach gyda syniadau mawr, yr astudiaeth o hunaniaeth, iaith a thueddiadau cymdeithasol. 
Rydym hefyd yn hoffi chwarae o gwmpas mewn wigiau o bryd i'w gilydd er anrhydedd i'n harwyr cerddorol o'r gorffennol. 

Mae Theatr Tin Shed yn golygu llawer i mi. Ar wahân i roi profiad anfesuradwy i mi, fel person creadigol, mae eu gwaith yn creu argraff arnaf ac yn cael fy ysbrydoli’n barhaus ac yn ymfalchïo’n fawr mewn bod yn rhan o’u byd rhyfedd a hardd o hyd.

bottom of page