top of page
George.png

George Harris

Cyfarwyddwr Artistig

Mae George Harris yn gynhyrchydd creadigol llawrydd ac yn Gyfarwyddwr Artistig Tin Shed Theatre Co.

Mae Georgina hefyd yn hwylusydd cymunedol medrus ac yn gyd-sylfaenydd nifer o ddarpariaethau celfyddydau cymunedol. Mae hi wedi gweithio a hyfforddi i nodi rhanddeiliaid cymunedol lleol a sefydliadau partneriaeth mwy i gefnogi gwaith Tin Shed ac yn parhau i integreiddio ei hangerdd fel Cyfarwyddwr Artistig yn ei sgiliau cynhyrchu creadigol. 

"Rwy'n hoffi meddwl amdanaf fy hun fel cysylltydd yn bennaf oll. Y cysylltiad creadigol rhwng pobl a lle. Fy enaid fel person creadigol yw amgylchynu fy hun gyda chydweithwyr diddorol, gan dynnu ynghyd sgiliau, cychwyn sgwrs a defnyddio'r elfennau allweddol hyn i echdynnu'r stori rydyn ni eisiau dweud.Dw i'n meddwl mai dyna'r cyfan rydyn ni byth yn ei wneud a dweud y gwir? seilwaith cymdeithasol” 

bottom of page