top of page
georgie.jpg

Georgie Berry

“Mae’r gwahaniaeth rhwng ceisio a buddugoliaeth ychydig yn umph” 

Georgie ydw i - unigolyn creadigol, brwdfrydig, hynod a thorrwr stereoteip rhywedd. Fi yw'r gwneuthurwr, y gweithiwr llaw a'r sawl sy'n cymryd risg.

Cefais fy ngeni a'm magu yng Nghasnewydd ac mae gen i gymaint o angerdd a chariad at fy ninas enedigol, nid yw mor swnllyd ag y mae pobl yn meddwl y mae... 

Rwy’n dod o gefndir o ddigwyddiadau ac adloniant, yn gweithio ar y safle i sefydlu digwyddiadau ar raddfa fawr, dan do ac yn yr awyr agored ym mhob tywydd!

Rwy'n berson hollgynhwysfawr o fewn Theatr Tin Shed ond fyddwch chi byth yn fy ngweld ar y llwyfan; Rwy'n canolbwyntio ar ochr gynhyrchu a thechnegol pethau, o'r tu ôl i'r llenni, tra'n mwynhau'r holl hud a gweld eich holl wynebau hapus!

 

Mae Tin Shed Theatre yn dîm gwych o bobl greadigol a dwi mor falch o fod yn rhan o'r daith. 

bottom of page