top of page
Bertie.jpg

Hei, 
Bertie ydw i. 

Rwy'n berson creadigol llawrydd sy'n gweithio fel perfformiwr a phypedwr.

 

Mae fy ngwaith yn arbenigo mewn perfformiad ymatebol i safle, trochi ac awyr agored. 

Dwi wedi bod yn lwcus i weld Tin Sheds yn siwrnai o'r cychwyn cyntaf. 
Dros y blynyddoedd rwyf wedi gweithio’n agos gyda nhw ar amrywiaeth o brosiectau a chynyrchiadau fel perfformiwr, dyfeisiwr, cynorthwyydd a gwneuthurwr.

Megis, teithio i wyliau yn Le Flea Du Cirque, i weithio fel Dylunydd Cynorthwyol/Cyfarwyddwr Pypedwaith ar eu cynhyrchiad o Moby Dick. Trwy waith gyda Tin Shed, rwyf hefyd wedi gweithio'n agos gyda chymunedau ac ysgolion Casnewydd a 'Hatch', eu grŵp Theatr Ieuenctid.

Mae fy mhrofiadau cofiadwy niferus gyda Tin Shed wedi bod yn amhrisiadwy yn fy nhwf a datblygiad fel gweithiwr creadigol llawrydd yn y celfyddydau.

bottom of page