top of page
tim2.png

Tim Martin-Jones

@tim_mrtn_jones

Mae Tim Martin-Jones yn artist perfformio sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd, sy’n gweithio trwy bractis sy’n canolbwyntio ar brofiadau byw o anhrefn corfforol, tywyllwch, a memesis. Y tu allan i'r celfyddydau, mae wedi gweithio'n helaeth o fewn darpariaethau ehangu mynediad. Mae’n aelod o grŵp perfformio Cymru SCORE, ac mae wedi perfformio’n rhyngwladol.

bottom of page