top of page
Tamar 2.jpeg

Tamar Williams

@tamareluned

Mae Tamar Eluned Williams yn storïwr ac yn awdur sy’n gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae hi wedi adrodd straeon mewn ysgolion, gwyliau, theatrau, tafarndai, coedwigoedd, ac ar ddec uchaf bws rhif 45 yn Birmingham. Mae hi’n cydio ym mytholeg, llên gwerin, a chwedloniaeth i greu gwaith newydd ar gyfer cynulleidfaoedd cyfoes.

bottom of page