top of page
sonia n jo2.jpeg

Sonia & Jo

Mae Jo Fong a Sonia Hughes wedi cydweithio ar sawl prosiect gan gynnwys Wallflower and Entitled for Quarantine, Ways of Being Together, ac ymchwil The Kitchen Table fel rhan o Brosiect Dyfarniad Cymru Greadigol Jo 2017. Cyfrannodd Jo a Sonia hefyd at National Theatre Wales a Quarantine’s cyd-gynhyrchiad ar gyfer Gŵyl y Llais 2018.

 

Mae Sonia Hughes yn awdur ac yn berfformwraig. Mae cydweithrediadau blaenorol wedi bod gyda dawnswyr, cyfarwyddwyr ac artistiaid gweledol Darren Pritchard, Mark Whitelaw, Mem Morrison, Max Webster, Humberto Velez, Fiona Wright ac Eggs Collective. Mae ei gwaith helaeth gyda Quarantine fel awdur yn cynnwys yr arobryn Susan and Darren, yr epig Summer. Hydref. Gaeaf. Gwanwyn a Beth Yw'r Ddinas Ond y Bobl? ar gyfer Gŵyl Ryngwladol Manceinion 2017 Mae Sonia yn Artist Cyswllt yn Festspillene i Nord-Norge, Harstad, Norwy ac ar hyn o bryd mae hi ar daith Rwy'n dod o Reyjavik, ymgais i fod yn ddinesydd ôl-hiliol, byd-eang. www.iamfromreykjavik.com

 

Mae Jo Fong yn gyfarwyddwr, coreograffydd a pherfformiwr sy’n gweithio ym myd dawns, theatr, opera a’r celfyddydau gweledol. Mae gwaith a chydweithrediadau diweddar yn cynnwys creu a theithio An Invitation..., Belonging for Hull Year of Culture, Bridge for Xintiandi Festival Shanghai, a Ways of Being Together for Cardiff Dance Festival 2017 a Chinese Arts Now Festival 2020.. Mae Jo yn Artist Cyswllt gyda Chanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd yn creu gwaith newydd o'r enw Sut Fyddwn Ni'n Dechrau Eto? www.jofong.com

bottom of page