top of page

PEIRIANT YSGOL

 

Yn ddiweddar, rydym wedi gorffen prosiect ar y cyd â First Campus a Winding Snake i fynd i'r afael â'r problemau y mae disgyblion ysgol gynradd blwyddyn 6 yn wynebu gorfod symud o un ysgol i'r llall heb broses bontio briodol.

 

Gan weithio ochr yn ochr â phlant ysgol, athrawon ac addysgwyr, rydym ar ganol addasu sioe theatr a grëwyd gennym y llynedd o'r enwInjan Ysgol.

Er nad yw'r prosiect hwn yn ei gyfanrwydd wedi'i gwblhau, roeddem am gynnig ein cam cyntaf i you a rhannu'r animeiddiad anhygoel sydd wedi'i gynhyrchu trwy egnïol,_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_cffast and5 dulliau hynod greadigol yn ystod y cyfnod cloi!

Cliciwch yma i ddarganfod mwy...

giffy 5.gif
SE - CLICIWCH YMA png.png
bottom of page