top of page
Sara2.jpeg

Sara Hartel

@sara.hartel.7

Mae Sara Hartel (nhw/nhw) yn wneuthurwr theatr ac yn artist symud sydd wedi'i lleoli ger Caerdydd. Eu prif ffocws yw theatr drochi a rhyngweithiol sy'n cymylu'r ffiniau rhwng perfformiad a gemau bywyd. Maent wedi gweithio fel cyfarwyddwr, perfformiwr, dramodydd a datblygwr gemau gyda chwmnïau fel National Theatre Wales, Theatr Hijinx, Flossy a Boo, S4C a llawer mwy. Ar gyfer Curaduron Creadigol byddant yn canolbwyntio ar eu symudiad a’u hymarfer gair llafar gan archwilio sut mae iaith yn siapio ac, ar adegau, yn cyfyngu ar ein mynegiant rhywedd, yn ogystal â, sut mae eu profiad o fyw yn y DU yn aml yn adlewyrchu eu brwydr â thrawsffobia systemig: weithiau maen nhw’n teimlo fel estron yn eu corff eu hunain.

bottom of page