top of page
Lorna-Kerr2.jpg

Lorna Kerr

Mae fy ymarfer yn archwilio hiraeth, perthynas dyn â’r byd naturiol, a grym cyfranogiad. Mae fy ngwaith yn aml yn gwireddu gosodiadau, murluniau, gwisgoedd a cherfluniau rhyngweithiol, lle gwahoddir gwylwyr i fynd i mewn i realiti dychmygol. Mae gen i ddiddordeb mewn chwalu ffiniau traddodiadol rhwng gwyliwr a chreawdwr, trwy greu gofod cydweithredol.

bottom of page